ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)

Tijdens   het   abbatiaat   van   Leonardus   Vrancx   was   Jan   van   Panhuys,   tevoren   religieus   bij   de   bogaarden   te Overlaar   (Hoegaarden)   in   Vlierbeek   monnik   geworden.   Bij   de   dood   van   Vrancx   in   1532   werd   hij   als opvolger gekozen. Het   jaar   daarop   was   het   te   Vlierbeek   feest   !   Op   14   februari   1533   verleende   paus   Clemens   VII   aan   van Panhuys   en   aan   al   zijn   opvolgers   de   pontificale   eretekens   en   machten,   wat   betekende   dat   de   abt   voortaan nagenoeg   over   een   bisschoppelijke   waardigheid   beschikte.   Hij   mocht   nu   lagere   wijdingen   toedienen   aan zijn   eigen   novicen   en   aan   andere   clerici,   ook   kerken,   kerkhoven   en   alle   liturgische   voorwerpen   wijden,   een plechtige   zegen   geven   na   missen,   metten,   vespers   en   andere   officies   waarin   hij   pontificaal   assisteerde enz.   Deze   nieuw   verworven   macht   was   herkenbaar   aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en   een   ring. Van   deze   kentekenen   voorzien   presideerde   de   abt   van   nu   af   aan   de   plechtigheden   in   de   abdij,   maar   zo toonde hij zich ook in het openbaar bij belangrijke gelegenheden. Een   tekening   van   omstreeks   1593   toont   de   Vlierbeekse   abt   aldus   uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang die   ieder   jaar   in   de   maand   december   door   de   Leuvense   straten   trok.   Naast   de   magistraat,   de   Universiteit, de   gilden   en   de   ambachten   nam   immers   de   geestelijkheid   aan   deze   plechtige   optocht   deel.   De   abt   liet   zich hierbij vergezellen door een delegatie van de monniken. De   besproken   bevordering   kostte   echter   geld.   Er   diende   immers   een   vergoeding   betaald   aan   de   paus   en aan   de   bisschop   van   Luik.   Precies   in   die   periode   werd   Vlierbeek   verplicht   bij   te   dragen   tot   de   betaling   van de   oorlogen   van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit   putte   de   kas   zodanig   uit   dat   van   Panhuys   zich   in   1534 verplicht zag eigendommen te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.
Abdij van Vlierbeek