1653  ABT ROBERTUS GARESTA

© KIK Brussel 2017
Vogelperspectief van de te herbouwen abdij. Ze vormt vanuit archeologisch en kunsthistorisch standpunt een belangrijk document.
Abdij van Vlierbeek
 KIK Brussel 2017
Als   de   monniken   in   1642   terug   naar   Vlierbeek   komen   is   de   nieuwe   abdij niet   voltooid.   De   meest   noodzakelijke   gebouwen   zijn   opgetrokken,   maar van   sommige   gedeelten   ziet   men   enkel   de   fundamenten.   Het   abtskwartier is   slechts   voorlopig   ingericht.   Daarom   diende   Garesta   de   werken   voort   te zetten.     De     historicus    Antonius     Sanderus     publiceerde     in     1659     een volumineus     werk     over     de     Brabantse     abdijen,     Chorographia     sacra Brabantiae,    waarin    ook    een    uitvoerige    historiek    en    beschrijving    van Vlierbeek   is   opgenomen.   Het   bevat   volgende   opdracht:   “Aan   Vlierbeek   dat door   het   vuur,   de   oorlog   en   de   tijd   werd   verwoest,   maar   dat   nu   door   abt Garesta   wordt   hersteld”.   Afgezien   van   een   aantal   kelderingen   zijn   twee gebouwen,   die   de   verwoesting   van   1572   hebben   overleefd,   na   herstelling weer in gebruik genomen. De westerpoort krijgt een fraaie toren. Het   rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand   nu   gekend   als oud     abtskwartier     wordt     heringericht.          Bij     de     terugkeer     wordt     de benedenverdieping   gebruikt   als   kapel   en   de   bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit is   slechts   een   tijdelijke   toestand   die   bevestigt   dat   de   heropbouw   van   het kloostercomplex   nog   aan   de   gang   is.   Wanneer   de   nieuwe   kerk   en   dormter klaar    zijn,    zal    Garesta    dit    gebouw    inpalmen    als    abtskwartier.    Daartoe vernieuwde hij in 1662 de bovenverdieping. Hij   laat   in   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen.   Het   is   tijdens   de   Franse Revolutie   beschadigd.   Intact   blijven   zijn   initialen   en   zijn   devies   Lucet   et ardet   (“Dat   het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie   op   zijn voornemen om Vlierbeek op somptueuze wijze te herstellen.
© KIK Brussel 2017
© KIK Brussel 2017
Spreekkamer pastorij Vlierbeek