1653  ABT ROBERTUS GARESTA

Toen   de   monniken   in   1642   weerkeerden,   was   de nieuwe       abdij       niet       voltooid.       De       meest noodzakelijke     gebouwen     waren     opgetrokken, doch   van   sommige   gedeelten   zag   men   enkel   de fundamenten.     Het     abtskwartier     was     slechts voorlopig    ingericht.    Het    spreekt    vanzelf    dat    het relatief   arme   Vlierbeek   niet   direct   alle   fondsen   ter beschikking    had.    Daarom    diende    Garesta    de werken    voort    te    zetten.    De    historicus    Antonius Sanderus    publiceerde    in    1659    een    volumineus werk    over    de    Brabantse    abdijen,    Chorographia sacra     Brabantiae,     waarin     ook     een     uitvoerige historiek      en      beschrijving      van      Vlierbeek      is opgenomen.   Het   bevat   volgende   opdracht:   “Aan   Vlierbeek   dat   door   het   vuur,   de   oorlog   en   de   tijd   werd verwoest, maar dat nu door abt Garesta wordt hersteld”. De   publicatie   van   Sanderus   bevat   ook   een   gravure   met   een   gezicht   in   vogelperspectief   van   de   herbouwde abdij.   Ze   vormt   vanuit   archeologisch   en   kunsthistorisch   standpunt   een   belangrijk   document.   Afgezien   van een    aantal    kelderingen,    werden    twee    gebouwen,    die    de    verwoesting    van    1572    hadden    overleefd,    na herstelling weer in gebruik genomen. de westerpoort.  Ze werd voorzien van een fraaie toren. Een   tweede   constructie   die   werd   heringericht,   was   het   rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand nu   gekend   als   oud   abtskwartier.   Bij   de   terugkeer   werd   de   benedenverdieping   gebruikt   als   kapel   en   de bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit   was   slechts   een   tijdelijke   toestand   die   bevestigt   dat   de   heropbouw   van   het kloostercomplex   nog   aan   de   gang   was.   Toen   de   nieuwe   kerk   en   dormter   klaar   waren,   zou   Garesta   dit gebouw inpalmen als abtskwartier. Daartoe vernieuwde hij in 1662 de bovenverdieping. Hij   liet   in   een   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen   .   Het   werd   tijdens   de   Franse   Revolutie   afgekapt.   Intact bleven   zijn   initialen   en   zijn   devies   Lucet   et   ardet   (“Dat   het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie op zijn voornemen om Vlierbeek op somptueuze wijze te herstellen.
Spreekkamer pastorij Vlierbeek  Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        

1653  ABT ROBERTUS GARESTA

Toen   de   monniken   in   1642 weerkeerden,       was       de nieuwe   abdij   niet   voltooid. De     meest     noodzakelijke gebouwen                   waren opgetrokken,      doch      van sommige     gedeelten     zag men              enkel              de fundamenten.    Het    abtskwartier    was    slechts    voorlopig ingericht.    Het    spreekt    vanzelf    dat    het    relatief    arme Vlierbeek   niet   direct   alle   fondsen   ter   beschikking   had. Daarom   diende   Garesta   de   werken   voort   te   zetten.   De historicus   Antonius   Sanderus   publiceerde   in   1659   een volumineus      werk      over      de      Brabantse      abdijen, Chorographia     sacra     Brabantiae,     waarin     ook     een uitvoerige    historiek    en    beschrijving    van    Vlierbeek    is opgenomen.     Het     bevat     volgende     opdracht:     “Aan Vlierbeek   dat   door   het   vuur,   de   oorlog   en   de   tijd   werd verwoest, maar dat nu door abt Garesta wordt hersteld”. De   publicatie   van   Sanderus   bevat   ook   een   gravure   met een   gezicht   in   vogelperspectief   van   de   herbouwde   abdij. Ze     vormt     vanuit     archeologisch     en     kunsthistorisch standpunt   een   belangrijk   document.   Afgezien   van   een aantal    kelderingen,    werden    twee    gebouwen,    die    de verwoesting   van   1572   hadden   overleefd,   na   herstelling weer    in    gebruik    genomen.    de    westerpoort.        Ze    werd voorzien van een fraaie toren. Een   tweede   constructie   die   werd   heringericht,   was   het rechthoekige   gebouw   ten   zuiden   van   het   kloosterpand nu   gekend   als   oud   abtskwartier.   Bij   de   terugkeer   werd de     benedenverdieping     gebruikt     als     kapel     en     de bovenruimte   als   slaapzaal.   Dit   was   slechts   een   tijdelijke toestand    die    bevestigt    dat    de    heropbouw    van    het kloostercomplex   nog   aan   de   gang   was.   Toen   de   nieuwe kerk   en   dormter   klaar   waren,   zou   Garesta   dit   gebouw inpalmen    als    abtskwartier.    Daartoe    vernieuwde    hij    in 1662 de bovenverdieping. Hij   liet   in   een   arduinen   steen   zijn   wapen   aanbrengen   . Het   werd   tijdens   de   Franse   Revolutie   afgekapt.   Intact bleven   zijn   initialen   en   zijn   devies   Lucet   et   ardet   (“Dat het   moge   schitteren   en   stralen”),   een   duidelijke   allusie op   zijn   voornemen   om   Vlierbeek   op   somptueuze   wijze   te herstellen.
Spreekkamer pastorij Vlierbeek  Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek

Abdij van Vlierbeek

EN DE HEROPBOUW VAN DE ABDIJ