Het   domein   Vlierbeek,   dat   de   hertog   in   1125   had   geschonken,   omvatte meer    dan    het    gebied    dat    weldra    door    de    kloostermuren    zou    worden omsloten.   Het   vormde   een   grote   driehoek   waarvan   de   vorm   nog   steeds   in het   landschap   herkenbaar   blijft.   Er   bij   aansluitend,   ontwikkelde   zich   spoedig enige   bewoning.   In   1158   was   er   al   sprake   van   het   gehucht   Schoor.   Dit strekte     zich     uit     langs     de     flanken     van     de     Schoorbergh     (huidige Schoolbergen).   Een   document   uit   de   l4de   eeuw   vernoemt   de   plaats   Huffel (de   omgeving   van   het   Gemeenteplein,   ook   Heffel   genoemd).   De   Pleen   of Plyne    (De    Plein)    wordt    voor    het    eerst    vermeld    in    1597.    Tussen    het beschreven   driehoekige   domein   en   de   Kesselberg,   die   reeds   als   dusdanig genoemd   wordt   in   een   document   van   1251,   ontstond   het   gehucht   Kessel,   nu nog   bekend   als   Beneden-Kessel.   Wat   deze   bewoning   concreet   betekende leert   een   telling   van   1598:   Huffel   omvatte   12   huizen   en   4   hoeven;   op   de Plein   bevonden   zich   7   woonsten   en   1   pachthof;   Schoor   telde   ongeveer   10 woningen   waaronder   3   hoeven.   Kessel   was   het   dichts   bewoond   met   25 huizen, waaronder 11 pachthoven en een herberg.

HET DOMEIN VLIERBEEK

Abdij van Vlierbeek
 A